Kontingentinformasjon

Kjære speiderforeldre!
Et nytt speiderår for Nordstrand KFUK-KFUM-speidere har kommet godt i gang.
Vi har hatt høstens første speidertur og det er godt oppmøte på speidermøtene mandagene. Det er veldig moro!
Nå har tiden kommet for medlemskontingenten. Kontingenten for høsten 2010 / våren 2011 ser slik ut:
Barn : 600 kr
Voksne: 200 kr
Søskenmoderasjon: – kr 100 kr (Feks: første fam medl kr 600, andre fam medl kr 500 osv)
Av kontingenten går 365 kroner til organisasjonens sentralt og 75 kroner til Oslo krets. Resten går til drift
av vår lokale speidergruppe. Gruppa mottar etter hvert også statlig støtte gjennom Frifond, jo flere
betalende medlemmer gruppa har, jo større blir Frifondstøtten. Alle medlemmer mottar speiderblad jevnlig.
Vi ber om at speiderkontingenten betales inn til Nordstrand menighets konto nr 50636333767 innen 10. november!
Beklager kort frist, men vi oppfordrer alle til å gjøre dette nå med det samme, så kan man ha god samvittighet!
Hilsen lederne i Speidergruppa for Nordstrand KFUK-KFUM

About Nordstrand KFUK-KFUM Speidere

Vi er speiderne som hører til i Nordstrand Menighets lokaler i Oslo
This entry was posted in Oppdager 2.-3. kl, Stifinner 4.-5. kl, Vandrer 6.-10. kl and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s