VANDRERE Våren 2018

Godt nytt år til alle og velkommen til jubileumsåret

Nordstrand KFUK-KFUM Speidere er 10 år i år, den 17. mai, og det har vi tenkt å feire både med en fest og styrking av organisasjonen. Vi skal også på landsleiren FUTURA 2018.

Her er forslaget for hva vi ønsker oss av våren 2018, men det vil selvsagt komme justeringer.

Legg merke til Lørdag 20. januar! Vi har overtatt nøkkel til Hytta Arnebo og ønsker alle speidere med familier og venner til å komme og se. Vi skal ha idemyldring og ta ned et par tre, men først og fremst se hva vi kan få ut av denne fantastiske muligheten. Velkommen!

VANDRERE – VÅR 2018

JANUAR:
U03      MAN 15. jan:    Vandrermøte – kirka
LØR 20. jan:     Åpning av Arnebo – Dugnad og lek
U04      MAN 22. jan:    Førerpatruljemøte
U05      MAN 29. jan     Vandrermøte

FEBRUAR
U05      TOR 01. feb:     Kretsens Telefonkonkurranse – kirka
U06      MAN 05. feb:    FORELDRE- og SPEIDERMØTE (info)
LØR & SØN. 10.-11. Feb: ”Kretsens Vinterleir i Kollen (Patruljen bestemmer)
U07      MAN 12. feb:    Vandrermøte (Verdenstenkedag)
U08                                 VINTERFERIE
U09      MAN 26. feb:    Vandrermøte

MARS
U09      LØR & SØN:    02.-04. mar TUR – ”VINTERTRÅKK
U10      MAN 05. mar:   Vandrermøte
U11      MAN 12. mar:   Vandrermøte (evt. Førerpatruljemøte)
U12      MAN 19. mar:   Vandrermøte
U13                                   PÅSKEFERIE

APRIL
U14                                  PÅSKEFERIE
U15      MAN 09. apr:    Vandrermøte
U16      MAN 16. apr:    Vandrermøte
U17      MAN 23. apr:    Vandrermøte (St. Georgsdagen)
U18      MAN 30. apr:    Vandremøte (evt. Førerpatruljemøte)

MAI
U19      MAN 07. mai:   Vandrermøte
U20      MAN 14. mai:   Vandrermøte (evt 10-års jubileum)
U21                                  PINSE (tilbud om KILT Nordtangen)
U22      MAN 28. mai:   Vandrermøte

JUNI
U23      MAN 04. jun:    Vandrermøte
U24      MAN 11. jun:    Vandrermøte
U25      MAN 18. jun:    Vandrermøte
U26      MAN 25. jun:    Vandrermøte

 1. jun – 07. Jul LANDSLEIR ”Futura”, Lånke – Trøndelag
  – i tillegg kommer reise…

 

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Semesterplan høst 2017 – Vandrere

HEI ALLE SPEIDERE – HØSTEN 2017

 • 11. SEPTEMBER: Første ordinære Vandrermøte er 11. September PÅ MENIGHETSSENTERET

Legg merke til at det er overnattingstur i området rundt Sognsvann allerede 2.-3. september i forbindelse med Friluftslivets dag. Vi inviterer alle speidere med foresatte til å komme på Friluftslivets dag på søndag. Så her er forslaget på Høsten 2017 med forbehold om endringer og feil: Vennlig hilsen Torgrim Grimstad – 92269680 ————————————————–
Nordstrand KFUK-KFUM Speidere

 

HØST 2017 – Bronsemerket og Futura-oppgaver (hele året)

– Vandrerne er inndelt i Blå-skjerf og Grønnskjerf. De er alle i samme gruppe men Førerpatruljen vil få  lederansvar og tilbud om kurs.

– Foreldre vil bli bedt om å stille på møtene og oppfordres til sterkt å vurdere å stille som leder på hel eller deltid. Det trenges ingenspeidererfaring for dette.

 

AUGUST

MAN 28. aug    Førerpatruljemøte #1i kirka (med pizza?)

 

SEPTEMBER      (September er dert Friluft og Olabil og Tråkk)

LØR    2. sep    Kretsnatt for Førerpatruljer – minihaik for ungdomsskolen (grønt skjerf)

SØN 3. sep    Friluftslivets dag

BANEVOKTERSAMLING 8.-10. Sept (bare for Rovere)

MAN 11.sep    MØTE #1: Første ordinære møte PÅ MENIGHETSSENTERET.

MAN 18. sep    MØTE #2: Olabil-mekkemøte på Ljan kirke

SØN 24. sep    Olabil-løp på Ljan – deltagelse i gudstjeneste og Olabilløp-ansvar. Foreldre blir bedt om å bli med i kakesalg og om å bake kaker. OPPTAK ØNSKES

MAN 25. sep    Førerpatruljemøte #2. (Bare for ungdomsskolen)

…ellers i September…

 • Førerpatruljen får tilbud om PEFF-kurs 22.-24. sept i Drammen
 • 26. sept Ledermøte hos Gøril.
 • (Tråkk-turen er flyttet til uke 41)

 

OKTOBER        (Oktober er det Kretsting og Bymanøver)

MAN     2. okt    HØSTFERIE

MAN 9. okt    MØTE #3 – Turforberedelse LEIRSKALLEN

FRE – SØN 13.-15. okt TRÅKK-tur i Østmarka, dette er for alle Vandrere og patruljen har ansvaret

MAN 16. okt    PATRULJEMØTE #4 – uten lederer for de er på KRETSTINGSMØTE arrangert hos oss.

MAN 23. okt    MØTE #5

MAN 30. okt    MØTE #6

…ellers i Oktober…

– Kretsen vil arrangere Bymanøver, trolig i løpet av Oktober

 

NOVEMBER        (November er det ESG og Nordtangen og Fredslys)

MAN 6. nov    MØTE #7 – ESG (ESG-tenkedagen 11. nov)

MAN 13. nov    MØTE #8 – Kirke og Bønn (Internasj. Bønneuke 12.-18. nov)

MAN 20. nov    MØTE #9 – Turforberedelse til Nordtangen)

FRE – SØN 24.-26. nov NORDTANGENTUR (Vandrere skal ta masse merker og ha eget opplegg- vi trenger foreldredeltagelse til denne turen)

MAN 27. nov    Førerpatruljemøte #3 med årsavslutning

…ellers i November…

NB: 5 kalendere til utdeling for hver speider skal selges til inntekt for Forbundet?

 

DESEMBER

SØN    3. des    ADVENTSGUDSTJENESTE i Nordstrand Kirke – vi deltar og vi selger pølser etterpå.

MAN 4. des    MØTE #10 – Festforberedelse

MAN 11. des    JULEAVSLUTNING med familier i Menighetssenteret på Nordstrand – foresatte bes om å bidra med kaker.

 

 

JANUAR

Dato for oppstart 15. januar

 

2018

 • Vi ønsker tur til Lysern
 • Vi ønsker å få med flest mulig til Landsleiren 30. juni-7. juli.
 • Vi ser på mulighetene for Snøhuletur ca februar.
 • Østmarkskapellet – foreldre må ta ansvar for kiosken? Familiespeider kan eige helga?
 • Evt. Mikrokretsleir
Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Semesterplan Høst 2017 – stifinnere

Foreløpig semesterplan stifinnere høsten 2017

Vi satser på å ha ordinære speidermøter i partallsuker i høst, se foreløpig plan under. I år vil vi ha 3-til-5-klassinger sammen i denne gruppa, pga landsleirforberedelser. Det kommer også egen epost med anmodning om hjelp til planlegging og organisering rundt landsleir.

 

 

SEPTEMBER

SØN 3. sep    Friluftslivets dag på Sognsvann for alle som vil og deres foresatte. Det blir friluftsaktiviteter fra mange organisasjoner rundt Sognsvann, og speidere fra ulike grupper i Oslo krets som overnatter. Vandrere har muligheten til å være med på overnatting.

 

MAN 4. SEPTEMBER: OPPSTART for høsten for stifinnerne. Vi møtes på Sagstua i Skulleruddumpa klokka 18- 19.30. Ta med kniv og klær til å være ute.

Merk at oppstart er i en partallsuke, men vi kjører vanlige møter i oddetallsuker resten av semesteret

MAN 11. SEPTEMBER: Vanlig speidermøte, oppmøte Sagstua.

SØN 24. SEPTEMBER: Gudstjeneste og Olabilløp på Ljan for alle som vil. Nærmere info kommer. Vi trenger litt hjelp av foreldre som kan til kakebaking og litt salg.

MAN 25. SEPTEMBER: Vanlig speidermøte, oppmøte Sagstua.

 

 

OKTOBER:

 

MAN 2. oktober. HØSTFERIE

MAN: 9. Oktober Vanlig speidermøte. Oppmøte Sagstua.

FRE 13.-LØR 14.10 TRÅKK med overnatting ute i Østmarka. Vandrerne er på tur fra 113- 15. Oktober. Mer info kommer.

MAN 23. oktober. Vanlig speidermøte. Oppmøte Sagstua

 

 

NOVEMBER:

MAN

MAN 13. nov   Vanlig speidermøte. Beskjed om oppmøtested

SØN 24.-26. nov Overnattingstur til Nordtangen med merker og godt opplegg. Her trenger vi gjerne noe foreldre med.

MAN 27. November: Vanlig speidermøte. Beskjed om oppmøtested

 

DESEMBER

SØN    3. des    ADVENTSGUDSTJENESTE i Nordstrand Kirke – vi deltar og vi selger pølser etterpå.

MAN 4. des    Vanlig speidermøte og – Festforberedelse . Oppmøte Nordstrand kirke.

MAN 11. des    JULEAVSLUTNING med familier i Menighetssenteret på Nordstrand – foresatte bes om å bidra med kaker.

 

JANUAR

 

Dato for oppstart

MAN 15. januar

Vi planlegger felles gruppetur på våren.

Vi ønsker å få med flest mulig til Landsleiren 30. juni-7. Juli på Lånke i Trøndelag.

 

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Velkommen til møter høst 2017

Litt mer info om speidergruppene og møtetider – du finner semesterplaner under fanen for aldersgruppa.

OPPDAGERNE (2.-3. klasse)  Det er mandagsmøter oddetallsuker kl 18 til 1930

Sted: Som oftest på Sagstua (rød stue i skogbrynet der Nordstrandveien går under E6).

STIFINNERE (4.-5. klasse) Det er mandagsmøter oddetallsuker kl 18 til 1930 Sted: Som oftest på Sagstua (rød stue i skogbrynet der Nordstrandveien går under E6).

VANDRERE (6.-10. klasse) Møter hver mandag kl 18 til 1930. Vandrerne har speiding i patruljer, med tre møter hver måned i utgangspunktet på menighetssenteret på Nordstrand eller i Skulleruddumpa. Hvert fjerde møte er ledermøte for Patruljeførere og Patruljeassistenter. Møter og info på egen Facebook-side.

ROVERE (etter 10. klasse) Roverne administrerer seg selv via egen Facebookside.

FAMILIESPEIDING Nytt av året er at vi også starter opp med FAMILIESPEIDING. Møter holdes annenhver uke fra og med mandag 5. september på Ljan Menighetssenter 1730 – 1830.

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Vandrer-møter høst 2017

HEI ALLE SPEIDERE – HØSTEN 2017

 • 11. SEPTEMBER: Første ordinære Vandrermøte er 11. September PÅ MENIGHETSSENTERET

Legg merke til at det er overnattingstur i området rundt Sognsvann allerede 2.-3. september i forbindelse med Friluftslivets dag. Vi inviterer alle speidere med foresatte til å komme på Friluftslivets dag på søndag. Så her er forslaget på Høsten 2017 med forbehold om endringer og feil: Vennlig hilsen Torgrim Grimstad – 92269680 ————————————————–
Nordstrand KFUK-KFUM Speidere

 

HØST 2017 – Bronsemerket og Futura-oppgaver (hele året)

– Vandrerne er inndelt i Blå-skjerf og Grønnskjerf. De er alle i samme gruppe men Førerpatruljen vil få  lederansvar og tilbud om kurs.

– Foreldre vil bli bedt om å stille på møtene og oppfordres til sterkt å vurdere å stille som leder på hel eller deltid. Det trenges ingenspeidererfaring for dette.

 

AUGUST

MAN 28. aug    Førerpatruljemøte #1i kirka (med pizza?)

 

SEPTEMBER      (September er dert Friluft og Olabil og Tråkk)

LØR    2. sep    Kretsnatt for Førerpatruljer – minihaik for ungdomsskolen (grønt skjerf)

SØN 3. sep    Friluftslivets dag

BANEVOKTERSAMLING 8.-10. Sept (bare for Rovere)

MAN 11.sep    MØTE #1: Første ordinære møte PÅ MENIGHETSSENTERET.

MAN 18. sep    MØTE #2: Olabil-mekkemøte på Ljan kirke

SØN 24. sep    Olabil-løp på Ljan – deltagelse i gudstjeneste og Olabilløp-ansvar. Foreldre blir bedt om å bli med i kakesalg og om å bake kaker. OPPTAK ØNSKES

MAN 25. sep    Førerpatruljemøte #2. (Bare for ungdomsskolen)

…ellers i September…

 • Førerpatruljen får tilbud om PEFF-kurs 22.-24. sept i Drammen
 • 26. sept Ledermøte hos Gøril.
 • (Tråkk-turen er flyttet til uke 41)

 

OKTOBER        (Oktober er det Kretsting og Bymanøver)

MAN     2. okt    HØSTFERIE

MAN 9. okt    MØTE #3 – Turforberedelse LEIRSKALLEN

FRE – SØN 13.-15. okt TRÅKK-tur i Østmarka, dette er for alle Vandrere og patruljen har ansvaret

MAN 16. okt    PATRULJEMØTE #4 – uten lederer for de er på KRETSTINGSMØTE arrangert hos oss.

MAN 23. okt    MØTE #5

MAN 30. okt    MØTE #6

…ellers i Oktober…

– Kretsen vil arrangere Bymanøver, trolig i løpet av Oktober

 

NOVEMBER        (November er det ESG og Nordtangen og Fredslys)

MAN 6. nov    MØTE #7 – ESG (ESG-tenkedagen 11. nov)

MAN 13. nov    MØTE #8 – Kirke og Bønn (Internasj. Bønneuke 12.-18. nov)

MAN 20. nov    MØTE #9 – Turforberedelse til Nordtangen)

FRE – SØN 24.-26. nov NORDTANGENTUR (Vandrere skal ta masse merker og ha eget opplegg- vi trenger foreldredeltagelse til denne turen)

MAN 27. nov    Førerpatruljemøte #3 med årsavslutning

…ellers i November…

NB: 5 kalendere til utdeling for hver speider skal selges til inntekt for Forbundet?

 

DESEMBER

SØN    3. des    ADVENTSGUDSTJENESTE i Nordstrand Kirke – vi deltar og vi selger pølser etterpå.

MAN 4. des    MØTE #10 – Festforberedelse

MAN 11. des    JULEAVSLUTNING med familier i Menighetssenteret på Nordstrand – foresatte bes om å bidra med kaker.

 

 

JANUAR

Dato for oppstart 15. januar

 

2018

 • Vi ønsker tur til Lysern
 • Vi ønsker å få med flest mulig til Landsleiren 30. juni-7. juli.
 • Vi ser på mulighetene for Snøhuletur ca februar.
 • Østmarkskapellet – foreldre må ta ansvar for kiosken? Familiespeider kan eige helga?
 • Evt. Mikrokretsleir
Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Semesterplan høst 2017

Foreløpig semesterplan stifinnere høsten 2017

 

Vi satser på å ha ordinære speidermøter i partallsuker i høst, se foreløpig plan under. I år vil vi ha 3-til-5-klassinger sammen i denne gruppa, pga landsleirforberedelser. Det kommer også egen epost med anmodning om hjelp til planlegging og organisering rundt landsleir.

 

SEPTEMBER

 

SØN 3. sep    Friluftslivets dag på Sognsvann for alle som vil og deres foresatte. Det blir friluftsaktiviteter fra mange organisasjoner rundt Sognsvann, og speidere fra ulike grupper i Oslo krets som overnatter. Vandrere har muligheten til å være med på overnatting.

 

MAN 4. SEPTEMBER: OPPSTART for høsten for stifinnerne. Vi møtes på Sagstua i Skulleruddumpa klokka 18- 19.30. Ta med kniv og klær til å være ute.

 

Merk at oppstart er i en partallsuke, men vi kjører vanlige møter i oddetallsuker resten av semesteret

 

MAN 11. SEPTEMBER: Vanlig speidermøte, oppmøte Sagstua.

 

SØN 24. SEPTEMBER: Gudstjeneste og Olabilløp på Ljan for alle som vil. Nærmere info kommer. Vi trenger litt hjelp av foreldre som kan til kakebaking og litt salg.

 

MAN 25. SEPTEMBER: Vanlig speidermøte, oppmøte Sagstua.

 

 

OKTOBER:

 

MAN 2. oktober. HØSTFERIE

 

MAN: 9. Oktober Vanlig speidermøte. Oppmøte Sagstua.

 

FRE 13.-LØR 14.10 TRÅKK med overnatting ute i Østmarka. Vandrerne er på tur fra 113- 15. Oktober. Mer info kommer.

 

MAN 23. oktober. Vanlig speidermøte. Oppmøte Sagstua

 

 

NOVEMBER:

 

MAN

MAN 13. nov   Vanlig speidermøte. Beskjed om oppmøtested

 

SØN 24.-26. nov Overnattingstur til Nordtangen med merker og godt opplegg. Her trenger vi gjerne noe foreldre med.

 

MAN 27. November: Vanlig speidermøte. Beskjed om oppmøtested

 

DESEMBER

SØN    3. des    ADVENTSGUDSTJENESTE i Nordstrand Kirke – vi deltar og vi selger pølser etterpå.

MAN 4. des    Vanlig speidermøte og – Festforberedelse . Oppmøte Nordstrand kirke.

 

MAN 11. des    JULEAVSLUTNING med familier i Menighetssenteret på Nordstrand – foresatte bes om å bidra med kaker.

 

JANUAR

 

Dato for oppstart

MAN 15. januar

 

Vi planlegger felles gruppetur på våren.

Vi ønsker å få med flest mulig til Landsleiren 30. juni-7. Juli på Lånke i Trøndelag.

 

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

VELKOMMEN TIL HØST 2017

Litt mer info om speidergruppene og møtetider

OPPDAGERNE (2.-3. klasse)  Det er mandagsmøter oddetallsuker kl 18 til 1930

Sted: Som oftest på Sagstua (rød stue i skogbrynet der Nordstrandveien går under E6).

STIFINNERE (4.-5. klasse) Det er mandagsmøter oddetallsuker kl 18 til 1930 Sted: Som oftest på Sagstua (rød stue i skogbrynet der Nordstrandveien går under E6).

VANDRERE (6.-10. klasse) Møter hver mandag kl 18 til 1930. Vandrerne har speiding i patruljer, med tre møter hver måned i utgangspunktet på menighetssenteret på Nordstrand eller i Skulleruddumpa. Hvert fjerde møte er ledermøte for Patruljeførere og Patruljeassistenter. Møter og info på egen Facebook-side.

ROVERE (etter 10. klasse) Roverne administrerer seg selv via egen Facebookside.

FAMILIESPEIDING Nytt av året er at vi også starter opp med FAMILIESPEIDING. Møter holdes annenhver uke fra og med mandag 5. september på Ljan Menighetssenter 1730 – 1830.

.

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Våren 2016

God påske!

Etter en trivelig snøhuletur for Vandrere/Rovere på Nesbyen er vi nå tilbake til den daglige drift.

Hva skjer fremover? Alle møter er 18.00-19.30 om ikke annet er oppgitt.

5.-6. mars SNØHULETUR. De som var med får merket for Vintertråkk2016

man 4. april PATRULJEFØRERMØTE for Håvar og Embla hos Torgrim. Resten har fri.

man 11. april SPEIDERMØTE for alle. Vandrer møter ved Menighetssenteret. Stifinnere se egen liste.

man 18. april VANDRERMØTE (6.-10.kl) Turforberedelse.

22.-25. april TUR TIL ØSTMARKSKAPELLET. (Oppdagere/Stifinnere kommer inn på lørdag). NB: Vi har Kapellvakt til 15.00 søndagen og vi trenger hjelp fra så mange voksne vi kan få. Informasjon kommer senere.

man 26. april FRI!

man 2. mai VANDRERMØTE ved Nordstrand Kirke

man. 9 mai SPEIDERMØTE FOR ALLE

man. 16 mai FRI!

man. 23. mai PATRULJEMØTE for Vandrerne. Torgrim er bortreist.

 

 

 

 

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

OPPSTART 2016

Mandag 18. januar 18.00 – 19.30 er det oppstart. Alle møter på Nordstrand Menighetshus. Mandager er altså fast møtedag.

Etter dette vil møtene forløpe som følger:

 • Annenhver mandag, altså i oddetallsuker: Oppdagere(2.-3.kl) og Stifinnere(4.-5.kl)
 • Hver mandag for Vandrere(6.-10.kl). Møteansvaret veksler mellom Patruljefører og Troppsledere.

Har du lyst til bli medlem hos oss så ta kontakt på

ni-to-to-seks-ni-seks-åtte-null

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment

Nordstrandspeider Høst 2015

MØTER HØST 2015

– DENNE POSTEN VIL ALLTID LIGGE ØVERST –

Oppdagere (2.-3.klasse) og Stifinnere (4.-5.klasse) har møter MANDAG 1800-1930 i ODDETALLSUKER, men har noen fellesarrangementer med resten av Troppen. Sted for møtene er ved/bak Nordstrand Menighetssenter i Ekebergveien 238 om ikke annet er gitt beskjed om.

De har også egne voksne oppdager/stifinnerledere; Birgitte Kvammen, Gøril Huser og Hannah Bekkelund.

Vandrere (6.-10.klasse) har møter MANDAG HVER uke 1800-1930, ofte i regi av egne patruljer. Patruljeførere er Embla Vesterdal og Håvar Hagelund. Sted for møtene er ved/bak Nordstrand Menighetssenter i Ekebergveien 238 om ikke annet er gitt beskjed om.

Voksne ledere for Vandrere er Erik Berger og Torgrim Grimstad.

DETTE ER ALTSÅ PROGRAMMET FOR VANDRERNE

23 aug SØN Åpning og vigsling av ny kirke (U34)

24 aug MAN Informasjonsmøte for høsten (U35)

31 aug MAN Møte Ljan Menighetshus – Olabilmekkemøte (U36)

06 sep SØN Alle speidere STED: Ljan Kirke!  (U36)

1100: Vi deltar på Gudstjenesten i skjorte
1200: Det årlige Olabilløpet på ved Ljan Kirke.

07 sep MAN Fri for Vandrere, men “førerpatruljemøte” hos Torgrim (U37)

Patruljeførere, Rovere og Leder hos Torgrim 1900.

14 sep MAN Patruljemøte – (GLOBALAKSJONEN) –  (U38)

21 sep MAN Patruljemøte – (Torgrim på reise) (U39)

25.-27. sep   HELG:TRÅKK 2015/16 “HAIKELIGAEN” (for alle Vandrere!) – (U39)

28 sep MAN Fri pga høstferie (U40)

05 okt MAN TROPPSMØTE – (tema: Lederansvar) – (U41)

12 okt MAN Patruljemøte (U42)

19 okt MAN Troppsmøte (tema: JOTA/JOTI) – (U43)

26 okt MAN Patruljemøte (U44)

02 nov MAN Patruljemøte (U45)

(Billøp for Rovere/Ledere denne uken)

09 nov MAN Patruljemøte (leirforberdelse) (U46)

13-15 nov HELG: SPEIDERTUR TIL NORDTANGEN – (U46)

16 nov MAN Fri pga tur til Nordtangen (U47)

23 nov MAN Troppsmøte – (tema: Vi henter fredslyset) – (U48)

GÅR UT! 28 nov LØR Oppdager/Stifinner Adventsfest (U48)

29 nov SØN 1. søndag i advent Oppmøte 1045 i speiderskjorte. Vi deltar i gudstjenesten. Vi har ansvaret for grillingen etterpå.- (U48)

30 nov MAN Patruljejuleavslutning (tema: lage et innslag til Juleavslutning) – (U49)

07 des MAN Juleavlsutning med fam. (Nordstrand eller Ljan) – (U50)

Posted in Nordstrand KFUK KFUM Speidere | Leave a comment